THỨC ĂN CHO GÀ

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ TA, GÀ TÀU, GÀ THẢ VƯỜN TỪ 43 NGÀY - XUẤT CHUỒNG

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG:

- Độ ẩm (%) max : 13

- Đạm thô (%) min: 18

- Xơ Thô (%) max: 8

- Ca (%) min - max: 0.7-1.8

- P tổng số (%) min - max: 0.7-1.5

- Lysine tổng số (%) min: 0.7

- Methionine +Cystine tổng số (%) min: 0.3

- Chlotetracyline tối đa (mg/kg): 50

- Tiamulin tối đa (mg/kg): 100

- Colistin tối đa (mg/kg): 20

- Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) min: 2.800

Không sử dụng dược liệu, hoocmon và kháng hoocmon

NGUYÊN LIỆU CHÍNH

Bột cá, khô đậu nành, dầu thực vật, Premix, Lysine, Methionine, các Vitamin và khoáng chất quan trọng khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Thức ăn hỗn hỗn hợp cho gà từ 43 ngày - xuất chuồng đã có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, không cần phối trộn

với bất kỳ nguyên liệu nào khác.

- Đảm bảo đầy đủ nước uống cho gà.